Správa miestnych distribučných sústav, výrobcovia elektriny

Komplexná príprava, vytvorenie a správa miestnych distribučných sústav v zmysle zákona o energertike, regulácii a pravidlách trhu s elektrinou a plynom

Komunikácia s URSO

Zabezpečenie činností v zmysle vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z.z:

  • Automatizovaný zber údajov z elektromerov
  • Denné a mesačné plnenie údajov za odberné miesta z elektromerov alebo výpočtom
  • Automatizované zasielanie údajov do OKTE, SEPS a RDS
  • Evidenciu odberných miest, bilančných skupín atď.
  • Priebežné sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovanie do systému hlásení
  • Automatická tvorba fakturačných podkladov

Nezáväzná objednávka

Ak máte záujem o naše služby, prípadne máte nezodpovedané otázky alebo nejasnosti, kontaktujte nás pomocou tohto kontaktného formulára.

Vaše meno

Telefón

Email

Zaujímam sa o

Vaša správa