Energetické služby na chránenom pracovisku

V krátkosti o nás

Spoločnosť ENERGOSLUŽBY CHRÁNENÉ PRACOVISKO je zameraná ponúknuť energetické služby zamestnávateľom, ktorí sú povinní zamestnať v zmysle zákona osoby so zdravotným postihnutím, resp. môžu túto povinnosť splniť priamym zadaním zákazky chránenému pracovisku.

Zameriavame sa hlavne na návrhy úspor energií, zvyšovaní efektívnosti pri používaní energie, vypracovávame energetické audity, štúdie, posudky a analýzy, alebo zabezpečíme plnenie legislatívnych povinností v zmysle zákona o energetike a energetickej efektívnosti, ktoré sú pre firmy a samosprávu len byrokratická záťaž.

V prípade, že sa rozhodnete túto povinnosť splniť zadaním na našu spoločnosť garantujeme Vám návrhy a riešenia, ktoré Vami vynaložené prostriedky cez navrhnuté úspory energií budú zhodnotené prevažne už v priebehu daného kalendárneho roka.

Energetická analýza a optimalizácia
Energetická analýza a optimalizácia