Technická a odborná spôsobilosť

Osvedčenia - ilustračný obrázok

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike: výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike: výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike

Energetický audítor

Certifikát: Obchodovanie s elektrinou na liberalizovanom trhu
Certifikát: Prognózy cien a analýza rizík na trhu s elektrinou
Cerifikát: Materiálové bilancie