Návrhy úspor energií pre obce a mestá

Úspora energií (energetická analýza), obstaranie energií

– komplexná správa o súčasnom stave odberných miest vrátane energetickej analýzy (elektrina a plyn), príprava podkladov na nákup plynu a elektriny v jednom balíku

Elektrina: zhodnotenie dodávky silovej elektriny, zhodnotenie distribúcie elektriny (posúdenie rezervovanej kapacity kWmax, účinníka cos fí návrh na zmenu RK, posúdenie veľkosti hlavného ističa, návrh zmeny hlavného ističa, návrh zmeny distribučnej sadzby)

Plyn

  • zhodnotenie dodávky
  • zhodnotenie distribúcie plynu
  • nastavanie DMM max
Osvetlenie

  • optimalizácia prevádzky a riadenia osvetlenia
  • dlhodobá správa osvetlenia
  • realizácia obnovy osvetlenia

Nezáväzná objednávka

Ak máte záujem o naše služby, prípadne máte nezodpovedané otázky alebo nejasnosti, kontaktujte nás pomocou tohto kontaktného formulára.

Vaše meno

Telefón

Email

Zaujímam sa o

Vaša správa