Legislatívne poradenstvo

Sledovanie zmien v energetickej legislatíve, právna analýza povinností vyplývajúcich z energetickej legislatívy a návrhy opatrení pre ich uplatnenie v praxi poskytované:

V zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013, ktorou sa stanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na elektroenergetiku.

Nezáväzná objednávka

Ak máte záujem o naše služby, prípadne máte nezodpovedané otázky alebo nejasnosti, kontaktujte nás pomocou tohto kontaktného formulára.

Vaše meno

Telefón

Email

Zaujímam sa o

Vaša správa