Kontakt

ENERGOSLUŽBY CHRÁNENÉ PRACOVISKO
Pod cintorínom 5502/9
034 01 Ružomberok

E-mail: info@energosluzbychp.sk

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5080809071/0900
IBAN: SK9209000000005080809071
BIC: GIBASKBX

IČO: 37575775
DIČ: 1045720962

 

Kontaktný formulár

Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, kontaktujte nás pomocou tohto kontaktného formulára.

Vaše meno

Telefón

Email

Vaša správa